top of page
NS-Feraliaz-HorseForest-Viviaz.png
NS-Feraliaz-HorseHazelia-Viviaz+Petulia-Edito.png

Viviaz živi u srcu Duboke šume. Nosi veličanstveno pokrivalo za glavu prekriveno cvijećem i leti uokolo s prekrasnim krilima koja mu pomažu u ogromnim skokovima u oblake. Njegova legendarna ljepota, njegova velikodušna duša i hrabro srce čine ga izuzetnim bićem.

Viviaz

bottom of page